Volby do Akademického senátu FAMU 2024
Online fáze voleb probíhala od 5.3.2024 10:00 do 5.3.2024 23:59
Výsledky voleb
Předseda volební komise Mgr. Josef Tichý
Volby do Akademického senátu HAMU 2024
Online fáze voleb probíhala od 5.3.2024 08:00 do 6.3.2024 16:00
Výsledky voleb
Předseda volební komise Prof. Václav Janeček, PhD.
Volba Ombudsosoby DAMU 2024
Online fáze voleb probíhala od 5.3.2024 08:00 do 6.3.2024 19:00
Výsledky voleb
Předseda volební komise doc. Mgr. Marek Bečka
Volby do Akademického senátu DAMU 2024
Online fáze voleb probíhala od 5.3.2024 08:00 do 6.3.2024 19:00
Výsledky voleb
Předseda volební komise doc. Mgr. Marek Bečka
Volby do Akademického senátu AMU 2024
Online fáze voleb probíhala od 5.3.2024 08:00 do 6.3.2024 19:00
Výsledky voleb
Předseda volební komise ing. Filip Malý